• 05378938187

    : 05378938187

  • bilgi@pinguterapi.com

Pingu - Dil ve Konuşma Terapi MerkeziPingu Kurumsal

Bilimselliği, güncelliği ve etiği merkeze alan kurumumuzda nitelikli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Multidisipliner yaklaşım gereği kurumumuz, çeşitli alanlardan gelen, akademik eğitime sahip ve uygulamada yetkin uzmanları bünyesinde bulundurmaktadır.

Uşak’ta kurulan, yüz yüze ve online olmak üzere dil ve konuşma terapisi hizmetinin yanı sıra, yüz yüze özel eğitim ve psikolog hizmeti de sunmaktadır. Uygulamalarda birey gelişimsel, bütüncül ve çok boyutlu olarak ele alınmaktadır. Ailenin işbirliğine önem verilmektedir. Bireylerin güçlüklerine ilişkin güncel teknolojinin sunduğu olanaklar izlenmekte ve azami düzeyde bu olanaklardan faydalanılmaya çalışılmaktadır. Her birey eşsiz olarak görülmekte ve bireye özgü programlar sunulmaktadır.